top of page

Analyyttisen psykologian peruskurssi 2025

Analyyttisen psykologian peruskurssi käynnistyy helmikuussa 2025

Peruskurssi toteutetaan kahdeksana viikonloppuseminaarina alkaen 14.-16.2.2025.

 

Kurssipaikkana on Kulttuurikeskus Sofia, os. Kallvikinniementie 35 A, Helsinki. Kouluttajat ovat IAAP:n hyväksymiä psykoanalyytikkoja tai aiheeseen perehtyneitä psykoterapeutteja. Osa luennoista on englanninkielisiä. Peruskurssin järjestää Suomen analyyttisen psykologian yhdistys SAPY yhteistyössä Kööpenhaminan C. G. Jung Instituutin kanssa. Peruskurssin johtoryhmään kuuluvat Liisa Halme, Annika Jaakkola ja Harri Virtanen.

 

Kurssin kuvaus

Kurssin osallistujat perehtyvät jungilaisen ja postjungilaisen teorian peruskäsitteisiin ja työtapoihin. Analyyttinen psykologia painottaa tietoisen ja tiedostamattoman mielen vuorovaikutusta sekä yksilön elämänmittaista kasvua, omaksi itseksi tulemista, jota kutsutaan individuaatioksi.

 

Kurssin käytyään osallistujat ovat saaneet

 • ymmärryksen analyyttisen psykologian teoriasta ja sen peruskäsitteistä sekä työtavoista

 • ymmärryksen symbolikäsitteen merkityksestä ja symbolien tulkinnasta

 • ymmärryksen yksilön sisäisen ja ulkoisen maailman vuorovaikutuksesta

 • vahvistusta itsereflektioon ja itsensä ymmärtämiseen

 • vahvistusta kykyyn olla tietoinen omista psykologista toimintamalleista ja itseohjautuvista prosesseista

 • kokemusta itsestä suhteessa toisiin

 • tarvittavan teoreettisen pohjan jatko-opinnoille jungilaiseksi analyytikoksi/terapeutiksi

 • kokemuksen henkilökohtaisesta analyysista/terapiasta jungilaisessa viitekehyksessä.

 

Kurssin kohderyhmä

Kurssi on suunnattu psykoterapeuteille, psykologeille, sairaanhoitajille, lääkäreille ja sosiaalityöntekijöille. Kurssi soveltuu myös alan opiskelijoille ja ihmisille, jotka haluavat syventää tietojaan analyyttisestä psykologiasta. Kurssin käyminen on edellytys jatkokoulutukselle Kööpenhaminan C.G. Jung Instituutissa.

 

Kurssin sisältö

Kurssilla käsitellään psyyken rakennetta ja kehitystä, keskeisiä analyyttisen psykologian käsitteitä kuten komplekseja, symboleja, arkkityyppejä, individuaatiota, psyyken energiaa ja unia.  Näitä kuvataan klassisen jungilaisen ajattelun (Jung, Neumann, von Franz, Edinger, ym.) sekä uudemman postjungilaisen ajattelun (Samuels, Kalsched, Stein, ym.) avulla. Voit lukea sisällöstä lisää täältä.

 

Kurssi koostuu luennoista, ryhmätöistä, omasta analyysistä sekä kirjallisuudesta. Tutustu kurssin ohjelmaan täällä.

 

Kurssiin kuuluu kirjallinen lopputyö (2000–4000 sanaa, mikä vastaa 5–10 sivua). Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 30 tuntia henkilökohtaista analyysiä. Analyytikkona voi olla joko IAAP:n hyväksymä psykoanalyytikko tai Tanskassa koulutuksessa oleva seniorikandidaatti, jolla on oikeus antaa työnohjattua asiakasterapiaa. Mikäli osallistuja harkitsee jatkokouluttautumista Kööpenhaminan Jung Instituutissa, analyytikon tulee olla IAAP:n hyväksymä psykoanalyytikko.

 

Kurssin hinta

Kurssin arvonlisäverollinen hinta on 5000 euroa. Se sisältää majoituksen kahden hengen huoneissa, ruokailut sekä opetuksen kurssiviikonloppuina. Hinta ei sisällä kurssin suorittamiseen kuuluvaa 30 tunnin henkilökohtaista analyysiä eikä alkuhaastattelua. Kurssihinta maksetaan kahdessa erässä: ensimmäinen erä 15.1.2025 mennessä ja toinen erä 15.8.2025 mennessä.

 

Ilmoittautuminen ja aikataulu

Kurssin hakuaika käynnistyy 1.7.2024 ja päättyy 15.9.2024. Voit ilmoittatua kurssille nettilomakkeella. Ilmoittautuminen on sitova.

 

Seminaariviikonloput ovat

 • 14.-16.2.2025

 • 14.-16.3.

 • 11.-13.4.

 • 16.-18.5.

 • 5.-7.9.

 • 3.-5.10.

 • 31.10.-2.11.

 • 28.-30.11.

 

Tervetuloa mukaan - kerrothan kurssista muillekin kiinnostuneille!

SAPY:n vuosikokous  26.4.2024

SAPY:n vuosikokous 2024

SAPY:n vuosikokous pidettiin 26.4.2024. Lämmin kiitos kaikille kokouksessa mukana olleille!

 

Hallituksessa jatkavat Annika Jaakkola (jäsen), Harri Virtanen (vpj.) ja Liisa Halme
(pj.).

 

Jäsenmaksut päätettiin pitää aiemmalla tasolla: varsinaiset jäsenet 100 €, opiskelijajäsenet 50 € ja kannatusjäsenet 80 €. 

 

Yhdistys päätti kiittää kunniamaininnalla Gunlög ja Håkan Raihlea työstä, jota he ovat tehneet analyyttisen psykologian hyväksi Pohjoismaissa sekä monin tavoin tukeneet Suomessa tehtävää työtä analyyttisen psykologian edistämiseksi.

 

Vuosikokouksen jälkeen pysähdyimme hetkeen ja työskentelimme ikiaikaisen kiinalaisen filosofisen ajattelun, I Chingin äärellä.

bottom of page