top of page
pexels-mabel-amber-141978.jpg

Jungilaiset analyytikot, jotka ottavat vastaan asiakkaita ja ovat IAAP:n

jäseniä
 

Varsinaiset jäsenet

Opiskelijajäsenet, jotka ovat IAAP:n hyväksymässä koulutuksessa ja ottavat vastaan asiakkaita

 

Opiskelijat ottavat vastaan harjoitusasiakkaita edullisemmalla hinnalla. Asiakastyön tukena heillä on tiivis työnohjaus.

Kannatusjäsenet

Kunniajäsenet

Tietoa
SAPY:sta

WhatsApp Image 2023-05-15 at 14.49.55.jpeg

Suomen Analyyttisen Psykologian Yhdistys ry (SAPY) perustettiin vuonna 2010.


SAPY:n tavoitteena on edistää ja lisätä analyyttisen psykologian tuntemusta Suomessa. Haluamme yhdistyksenä vahvistaa ja kehittää eettisesti ja kliinisesti korkeatasoista psykoanalyysia ja jungilaista terapiaa Suomessa. Haluamme ylläpitää jäsentemme keskuudessa korkeaa ammatillista, tieteellistä ja eettistä tasoa.
 

SAPY hakee IAAP:n yhteisöjäsenyyttä (Group Membership) ja myöhemmin myös
koulutusyhteisöjäsenyyttä (Group Membership with Training Status).

SAPY:n jäseneksi hakeminen

Jos haluat liittyä SAPY:n varsinaiseksi jäseneksi, opiskelijajäseneksi tai kannatusjäseneksi, lähetä hakemuksesi SAPY:n hallitukselle sähköpostilla liisa.halme@pistis.fi tai kirjeitse c/o Liisa Halme, Meritullinkatu 29 A 22, 00170 Helsinki.
 

Hakemuksen hyväksyy yhdistyksen kokous, mikäli säännöissä mainitut jäsenyyden edellytykset täyttyvät.

Sääntöjen mukaiset edellytyksen jäsenyydelle
 

Varsinainen jäsen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä analyyttisen psykologian koulutuksen saanut jungilainen analyytikko, joka on IAAP:n jäsen ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja eettiset
periaatteet. Varsinaisen jäsenen tulee asua tai tehdä työtä Suomessa ainakin osan vuodesta. Jäseneksi hakijan tulee toimittaa yhdistykselle jäsenhakemus, jonka liitteinä tulee olla ansioluettelo ja kopiot
todistuksista.

 

Opiskelijajäsen
Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on hyväksytty opiskelijaksi IAAP:n hyväksymään analyyttisen psykologian koulutukseen.

 

Kannatusjäsen
Kannatusjäsen voi olla a) analyyttiseen psykologiaan perehtynyt psykoterapeutti tai b) muu analyyttisestä psykologiasta kiinnostunut henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

bottom of page